Working together for standards The Web Standards Project


Zaujetí a naděje, se kterou jsem několik let vedla Web Standards Project, vyústila k vytvoření sítě kolegů po celé zeměkouli. Nakonec, vždyť je to celosvětová pavučina. Bylo zřejmé, že za účelem rozšíření naší mise bylo přirozenější volbou být spíše otevření než rezervovaní.

Proto jsem začala přemýšlet o nové skupině WaSP. Tento útvar neměl být jen pracovní skupinou (Task Force) či komisí, ale spíše seskupením pro globální sdílení zdrojů. Záměrem bylo poskytnout prostor pro překlady, navazování kontaktů, výměnu informací a také osobní setkání v co nejvíce lokalitách. Seskupení mělo obsahovat jednotlivce stejně jako ostatní skupiny, spojovat různé národní organizace a zprostředkovávat silnější profesní zdroje pro webové vývojáře a návrháře po celém světě.

Protože jsem věděla, že mě brzy čekají osobní změny, zdráhala jsem se tak trochu předložit tuto myšlenku s obavou, že bych nechala novou ideu bezprostředně za starou výzvou, které jsem tak dlouho čelila s WaSP. Organizace dobrovolníků jsou velmi složité k řízení, neboť osobní priority jako komerční práce a rodina musí mít přirozeně přednost před dobrovolnickým časem. I přesto jsem navrhla svoji myšlenku a jsem velmi ráda, že jsem tak učinila.

Po mém návrhu začala skupina nejen růst, ale i se demokraticky organizovat. Nyní je ILG formálně vedena dvěma úžasně zapálenými ženami, Stephanií Troeth a Glendou Sims, jejichž individuální přispění k profesionalismu a vytříbenosti našeho oboru jsou jednoduše brilantní. Společně s neuvěřitelně rozmanitou a talentovanou skupinou lidí z celého světa se tato progresivní vize posouvá dál a dál s lehkostí a zapálením pro věc.

Proto vám mohu dnes s velkou pýchou a skutečnou radostí představit Mezinárodní kontaktní skupinu WaSP: Web Standards Project International Liaison Group.

Se srdečnými pozdravy,
Molly

Molly E. Holzschlag
Bývalá vedoucí skupiny, Web Standards Project (WaSP)

— Jan Brašna / Jaroslav Malina

Return to top

Post a Reply

Comments are closed.


All of the entries posted in WaSP Buzz express the opinions of their individual authors. They do not necessarily reflect the plans or positions of the Web Standards Project as a group.

This site is valid XHTML 1.0 Strict, CSS | Get Buzz via RSS or Atom | Colophon | Legal