Working together for standards The Web Standards Project


Moją nadzieją i pasją, podczas lat pracy jako liderki grupy dla Web Standards Project, było dotrzeć do ludzi z całego świata i stworzyć sieć kontaktów z podobnymi nam osobami. To w końcu przecież World Wide Web, czyż nie? Wydawało się, że aby poczynić dalsze postępy w naszej misji decyzja o staniu się grupą bardziej globalną niż doborową będzie bardziej naturalna.

Aby to osiągnąć zaczęłam myśleć o nowym rodzaju grupy dla WaSP. Grupa ta nie byłaby żadną grupą do zadań specjalnych czy komisją, ale raczej grupą roboczą poświęconą globalnej wymianie zasobów. Moją wizją było zapewnienie miejsca umożliwiającego wykonywanie tłumaczeń, nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji a nawet spotkania twarzą w twarz, kiedy tylko okaże się to możliwe. Grupa byłaby globalnym zbiorem osób oraz innych grup, łącząc w sobie różne organizacje narodowe i udostępniając doskonalsze, profesjonalne zasoby dla web deweloperów i projektantów z całego świata.

Wiedząc, że niedługo dotkną mnie zmiany personalne wahałam się do pewnego stopnia czy zaprezentować tę ideę, w obawie, że będę musiała pozostawić ją w obliczu starych wyzwań, którym tak długo stawiałam czoła razem z WaSP. Ochotnicze i obywatelskie organizacje są bardzo trudne w zarządzaniu, ponieważ, co oczywiste, indywidualne priorytety, takie jak płatna praca i rodzina muszą mieć pierwszeństwo nad czasem poświęconym działalności nieobowiązkowej. Mimo wszystko przedstawiłam swój pomysł i jestem bardzo szczęśliwa, że tak się stało.

Po mojej propozycji grupa zaczęła nie tylko się rozrastać, lecz również samodzielnie i demokratycznie się organizować. W chwili obecnej ILG jest oficjalnie zarządzane przez dwie niewiarygodnie oddane sprawie kobiety – Stephanie Troeth oraz Glendę Sims – których osobisty wkład w profesjonalizm i doskonałość naszej pracy jest ogromny. Razem z zadziwiająco zróżnicowaną, lecz utalentowaną grupą osób z całego świata ta postępowa, globalna wizja rozwija się z wdziękiem i zamiłowaniem.

Zatem prawdziwą dumą i radością jest dla mnie zaprezentować wam dziś Web Standards Project International Liaison Group.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Molly

Molly E. Holzschlag
Była liderka grupy, Web Standards Project (WaSP)

— Sebastian Snopek

Your Replies

#1 On March 19th, 2007 7:33 pm Karol Wencel replied:

Pochodze z polski rozmawiam tylko w języku polskim jeśli mogie sie w czymś przydać to zapraszam.Poruszam sie po terenach wiejskich polski północnej.Oczekuje propozycji współpracy.

Return to top

Post a Reply

Comments are closed.


All of the entries posted in WaSP Buzz express the opinions of their individual authors. They do not necessarily reflect the plans or positions of the Web Standards Project as a group.

This site is valid XHTML 1.0 Strict, CSS | Get Buzz via RSS or Atom | Colophon | Legal