Working together for standards The Web Standards Project


En förhoppning som jag brann för under mina år som gruppledare för Web Standards Project var att nå ut och skapa ett nätverk av samarbetspartners världen runt. Det gäller trots allt World Wide Web, eller hur? Att vara inkluderande snarare än exkluderande kändes som ett naturligt val för att föra uppdraget vidare.

Jag började fundera på en ny typ av grupp inom WaSP med detta mål i sikte. Denna grupp skulle inte vara en arbetsgrupp eller kommitté, snarare en grupp som arbetar för att dela resurser på global nivå. Visionen bestod i att erbjuda en plattform för översättningar, skapa nätverk, främja informationsutbyte och även att mötas ansikte mot ansikte när tillfälle fanns. Gruppen skulle inkludera såväl individer som andra grupper, koppla samman nationella organisationer och erbjuda kraftfullare resurser för webbutvecklare och designers över hela världen.

Eftersom jag visste att jag hade förändringar på ett personligt plan att vänta var jag tveksam till att lägga fram idén, av rädsla för att lämna en ny idé i svallvågorna från en gammal utmaning som jag under så lång tid mött genom WaSP. Gräsrötter och frivilligorganisationer är så svåra att styra över, eftersom uppenbart individuella prioriteringar, såsom förvärvsarbete och familjeliv, måste gå före frivilligt nedlagd tid. Men jag presenterade min idé ändå, och jag är väldigt glad att jag gjorde det.

Efter att jag hade lagt fram mitt förslag började gruppen växa, men också organisera sig demokratiskt på egen hand. Idag leds ILG av två otroligt hängivna kvinnor, Stephanie Troeth och Glenda Sims, vilkas individuella bidrag till yrkesskicklighet och framåtskridande inom vår bransch helt enkelt är enastående. Tillsammans med en samling människor med fantastisk mångfald och begåvning från hela världen skrider den här progressiva, inkluderande gruppen framåt med passion och värdighet.

Det är därför som jag med stor stolthet och äkta glädje idag presenterar Web Standards Projects internationella sambandsgrupp (WaSP International Liaison Group) för er.

Alltid med kärlek,
Molly

Molly E. Holzschlag
Före detta gruppledare, Web Standards Project (WaSP)

— Emil Björklund.

Return to top

Post a Reply

Comments are closed.


All of the entries posted in WaSP Buzz express the opinions of their individual authors. They do not necessarily reflect the plans or positions of the Web Standards Project as a group.

This site is valid XHTML 1.0 Strict, CSS | Get Buzz via RSS or Atom | Colophon | Legal